Polityka prywatności Biura ABAKUS

Oświadczenie o ochronie prywatności Licencjonowanego Biura Rachunkowego ABAKUS Justyna Lewandowska

 
Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego przetwarzane są dane wrażliwe i informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, zwane też danymi osobowymi. Dla Licencjonowanego Biura Rachunkowego ABAKUS Justyna Lewandowska (zwanego dalej "Biurem ABAKUS") niezwykle ważne jest, aby obchodzić się z danymi osobowymi w należycie staranny sposób. Dlatego są one przez nas przetwarzane i chronione przy zachowaniu najwyższej staranności. Biuro ABAKUS przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Przy przetwarzaniu danych przestrzegamy więc wymogów określonych w tym rozporządzeniu. Oznacza to między innymi, że:
- wyraźnie informujemy w jakich celach przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
- ograniczamy gromadzone przez nas dane osobowe wyłącznie do tych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
- zwracamy się do Państwa wcześniej o wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadkach, gdy wymagane jest uzyskanie takiej zgody;
- podejmujemy odpowiednie środki ochrony w celu ochrony Państwa danych osobowych i takiej samej ochrony wymagamy od podmiotów, które na nasze zlecenie zajmują się przetwarzaniem tych danych;
- przestrzegamy Państwa praw dotyczących Państwa danych osobowych.
Biuro ABAKUS jest odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych. W naszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz do jakich celów są one używane. Dlatego zalecamy Państwu uważne zapoznanie się z zawartymi tu informacjami.
 

Wykorzystanie danych osobowych

Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego są od Państwa uzyskiwane różnego rodzaju dane, w tym również dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które są nam przekazywane bezpośrednio przez Państwa w ramach świadczenia żądanych przez Państwa usług, lub też dane, w odniesieniu do których w chwili ich podawania oczywiste jest, że przekazują je Państwo w celu ich przetwarzania. Dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu spełniania obowiązku wynikającego z prawa lub dochowania należytej staranności. Do celów określonych w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności korzystamy z następujących danych:
- nazwisko, adres,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- adres IP,
- dane firmy,
- inne dane osobowe przekazywane nam przez Państwa, np. w korespondencji czy kontaktach telefonicznych.
 

Prośby o kontakt

Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego można zwracać sie do nas z pytaniami, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy. Abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie, na formularzu konieczne będzie podanie różnych danych. Sami Państwo decydują, jakie dane chcą Państwo przekazać. Przesyłane nam informacje będą przechowywane przez czas potrzebny na udzielenie przez nas kompletnej odpowiedzi i zakończenie Państwa sprawy. Czas ten będzie zależny od rodzaju pytania zawartego w formularzu lub treści Państwa e-maila.
 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim (podmiotom zajmującym sie przetwarzaniem danych)

Biuro ABAKUS udostępnia Państwa dane osobowe różnym osobom trzecim, gdy jest to konieczne na potrzeby wykonania umowy i aby wywiązać się z obowiązku prawnego. Z podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych, zawieramy umowy o przetwarzanie danych lub dokonujemy wspólnych uzgodnień, aby zapewnić taki sam poziom zabezpieczenia Państwa danych i utrzymania ich w poufności. Biuro ABAKUS pozostaje cały czas odpowiedzialne za przetwarzanie przekazanych w ten sposób danych.
 

Cookies (ciasteczka)

W naszym serwisie internetowym używamy plików cookies. Pliki cookies są też zamieszczane przez osoby trzecie, których treści można znaleźć w naszym serwisie.
Gdy odwiedzają Państwo nasz serwis po raz pierwszy, wyświetla się powiadomienie wyjaśniające, dlaczego używamy ciasteczek. Dalsze korzystanie z naszych stron oznacza, że akceptują Państwo fakt zamieszczania przez nas plików cookies.
Mogą też Państwo zawsze zablokować ciasteczka w swojej przeglądarce internetowej, jednak może to zakłócić sprawne działanie naszego serwisu.
Z osobami trzecimi, które zamieszczają swoje ciasteczka, poczyniliśmy uzgodnienia co do korzystania z plików cookies. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, jak ich dostawcy wykorzystują pliki cookies po ich odczytaniu.Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez nich z ciasteczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności odnośnych osób trzecich (uwaga: mogą one być regularnie zmieniane).
 

Ochrona

Podejmujemy środki ochrony, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie i nieuprawnione korzystanie z danych osobowych. Do środków tych należą w szczególności:
- ochrona dostępu do danych osobowych za pomocą nazwy użytkownika i hasła,
- zapisywanie otrzymanych danych w osobnym, zabezpieczonym systemie,
- zapewnienie fizycznych środków bezpieczeństwa dla ochrony dostępu do systemów, w których przechowywane są dane osobowe,
- korzystanie z bezpicznych połączeń internetowych zapewniających ochronę informacji przekazywanych pomiędzy Państwem a naszą stroną,
- zabezpieczenie strony internetowej szyfrowanym protokołem HTTPS,
- kodowane wysyłanie i przechowywanie danych.
 

Okres przechowywania danych

Opisane powyżej dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny do dostarczenia Państwu żądanych usług lub do czasu, gdy nie będą już adekwatne, istotne i nienadmierne w stosunku do celu, w jakim były gromadzone bądź następnie przetwarzane. Następnie przechowujemy dane jeszcze przez maksymalnie pięć lat na potrzeby statstyczne lub administracyjne. Następnie dane osobowe są usuwane, o ile nie ma wymogu prawnego ich dalszego przechowywania (np. podatkowego obowiązku przechowywania przez 7 lat danych dotyczących płatności, czy też obowiązku przechowywania danych osobowych pracowników).
 

Strony internetowe osób trzecich

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności nie obowiązuje w odniesieniu do stron internetowych osób trzecich, które są powiązane z naszym serwisem za pomocą linków. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że te osoby trzecie będą się obchodziły z Państwa danymi osobowymi w sposób bezpieczny i godny zaufania. Przed wejściem na te strony internetowe zalecamy więc zapoznanie się z ich zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

 

Zmiany w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Zalecamy więc regularne sprawdzanie jego treści, aby na bieżąco dowiadywać się o zmianach.
 

Wgląd do Państwa danych

W sprawie pytań dotyczących naszego oświadczenia o ochronie prywatności lub też wglądu i wprowadzenia zmian lub usunięcia Państwa danych osobowych  mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą podanych poniżej danych.
Mogą Państwo przesłać do nas wniosek o umożliwienie wglądu w swoje dane, wprowadzenie do nich zmian lub ich usunięcie. Można też przesłać do nas wniosek z uzasadnieniem o ograniczenie przetwarzania przez nas Państwa danych.
Aby zapobiec nadużyciom, możemy przy tym poprosić Państwa o potwierdzenie tożsamości. W przypadku, gdyby chodziło o wgląd w dane osobowe powiązane z plikiem cookie, winni Państwo przesłać wraz z wnioskiem kopię tego pliku. Można go znaleźć w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli Państwa dane osobowe się nie zgadzają, mogą Państwo zawnioskować do nas o ich zmianę lub usunięcie. Nie przychylamy się do wniosków, jeśli zawarte w nich żądania są niemożliwe do wykonania lub też wymagają podjęcia nieproporcjonalnie dużych starań.
Mogą Państwo kierować swoje pytania lub wnioski do:
 
Licencjonowane Biuro Rachunkowe ABAKUS
Justyna Lewandowska
ul. Wyzwolenia 67E
85-790 Bydgoszcz
 
tel. 52 385-80-32
e-mail: biuro@abakuspodatki.bydgoszcz.pl
 

Urząd do spraw ochrony danych osobowych

W razie, gdyby mieli Państwo skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, zapewniamy Państwu dalszą pomoc. Na podstawie przepisów o ochronie prywatności mają też Państwo prawo do wniesienia skarg związanych z przetwarzaniem tych danych do instytucji zajmującej się ochroną danych osobowych. Można w tym celu skontaktować się z Urzędem ds. ochrony danych osobowych:
 
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 
infolinia: 606-950-000
fax 22 531-03-01
 
 
 
Copyright ©2017 Licencjonowane Biuro Rachunkowe ABAKUS Justyna Lewandowska, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 17634
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem